fbpx

''Vi ökade antalet gäster med 60% under våra evenemang''

Varför valde du Findie?
Jag valde Findie då teamet gav ett väldigt proffesionellt intryck. Efter att de gjort en genomarbetad och grundlig behovsanalys presenterades lösningar som mötte upp och överträffade våra behov.

Vad tycker du om samarbetet hittills?
– Vi är mycket nöjda på Saluhallen Slakteriet. Findie driver ständigt samarbetet framåt och tillför kunskap och kompetens som vi saknar. Dessutom visar mätningar utifrån Insights och andra verktyg ökat resultat inom alla områden.

Vad är det största problemet Findie hjälpte er att lösa?
– Vår investering i Findie har gett oss ökat resultat och mindre internt jobb.

Greger Johansson, projektledare för Saluhallen Slakteriet i Västerås.

Om Saluhallen Slakteriet

Saluhallen Slakteriet i Västerås öppnade 2013 och är ett koncept som har tio restauranger och butiker med koncept som skiljer sig ifrån varandra. Allt ifrån klassisk husman, vegetariskt till asian fusion. Den gemensamma nämnaren är att man vill erbjuda mat och produkter som erhåller hög kvalitet och lokalt tänk. Helt enkelt som Saluhallen Slakteriets slogan lyder: mätt på rätt sätt!

Saluhallen Slakteriet behövde skapa en bättre helhet och genomtänkta strategier för deras digitala närvaro. Deras mål var att öka antalet gäster till sina evenemang, som på sikt leder till stabil tillväxt och ökat kundflöde. 

De valde Findie som helhetsleverantör och resultet av detta val blev att man attraherade 6% fler förstagångsgäster, bättre insikt av sitt kundflöde i lokalen och ökade antalet gäster med 60% under sina evenemang.

Problem

Inom Saluhallen Slakteriet, kunde vi identifiera följande problem:

  • Man arbetade med vissa delar inom digital närvaro men ville ha en mer täckande helhetslösning.
  • Hade en fungerande hemsida tidigare, men man ville se till att framtidssäkra och att man följer senaste uppdateringar enligt kriterier.
  • Företaget hade tillgång till enklare mätverktyg men behövde mer tillförlitlig data med fler parametrar.

Lösning

För att lösa problemen ovan, valde Saluhallen Slakteriet att aktivera Findies helhetslösning:

  • Aktiverade Findie plattformen och hemsidasystem. Dessa tjänster är dessutom automatiserade och integrerat med hyresgästernas system.
  • Findie påbörjade arbete med Saluhallen Slakteriets hela Digitala närvaro.
  • Installerade och aktiverade Insights som gav insikt av verksamhetens kundflöde.

Resultat

Genom att aktivera tjänsterna ovan, kunde vi utläsa följande resultat:

  • Man attraherade 6% fler förstagångsgäster.
  • Antalet gäster som besökte evenemang ökade med 60%.
  • Hyresgäster blev mer lönsamma.


Läs nästa kundstory!